Steneryds lövängar

Lördagen den 22 juli 2023 hade Östra Blekinge Hembygdsförening för 53:e året i följd slåtterdag i Steneryds lövängar.
Bl a berättade Ingemar Olofsson om den gärdsgård på 210 meter som byggts i Steneryd, se bild.
Hamboringen medverkade med 4 danser på den nyslagna ängen.

Foto: Birgitta Arvidsson