GDPR

Hamboringens medlemsregister används för att registrera närvaro på kurser. Medlemsregistret är lagrat hos Riksidrottsförbundets IdrottOnline som följer direktiven i dataskyddsförordningen GDPR.

Hemsidan med föreningsaktuellt, nyheter och händelser samt fotogalleriet innehåller journalistiskt material. Fotona i fotogalleriet är tagna av våra medlemmar för att visa vår bredd av aktiviteter. Journalistiskt material om en förening anses väga tyngre än den personliga integriteten eftersom detta är en del av föreningens marknadsföring.

Alla har rätt att få foton raderade om man anses bli kränkt av publicerade foton, skicka då ett mail till hemsida och ange vilket foto som ska raderas.

Övriga sidor är information till medlemmar och kontaktuppgifter till funktionärer i föreningen. Här presenterar vi föreningens verksamhet från kurser, uppvisningar, medlemsaktiviteter, möte mm. Vår hemsida visar på bredden i föreningen vilket lockar nya medlemmar till Hamboringen.

Riksidrottsforbundet om GDPR.

I Sverige har vi tidigare haft den så kallade missbruksregeln som innebär enklare regler för personuppgifter i ostrukturerat material. När Dataskyddsförordningen GDPR börjar tillämpas den 25 maj 2018 försvinner missbruksregeln. Detta innebär att samma regler gäller för alla personuppgifter som behandlas i e-post, på hemsidor, i pappersform och datorer etc.

När det gäller publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier sker det som utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. För det krävs att föreningens intresse av att publicera bilder för att exempelvis visa upp föreningens verksamhet väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Inför bildpublicering ska föreningen dokumentera sitt resonemang avseende avvägningen mellan föreningens och individernas intressen.

Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. Om föreningen tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska detta material omedelbart avpubliceras. Detta gäller om avpublicering rimligen kan ske med hänsyn taget till föreningens organisation. När det gäller publicering av barns personuppgifter på hemsida eller sociala medier kan samtycke från vårdnadshavare bli aktuellt.

Läs mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndigheten.