Fotogalleri folkdans

Steneryds lövängar

Lördagen den 22 juli 2023 hade Östra Blekinge Hembygdsförening för 53:e året i följd slåtterdag i Steneryds lövängar.Bl a berättade Ingemar Olofsson om den gärdsgård på 210 meter som byggts i Steneryd, se bild.Hamboringen medverkade med 4 danser på den nyslagna ängen. Foto: Birgitta Arvidsson

Lövmarknadsdagen

På lövmarknadsdagen är det sedan länge tradition att folkdanslaget klär midsommarstången till Nättrabys hembygdsförening och så även i år. När stången är klar så bär vi ner den till båten Axel som tar både oss och stången till Nättraby.På midsommarafton reser vi stången på Åslätten och därefter dansar vi. Foto: Britt-Marie Arvidson och Birgitta Arvidsson.