Föreningen

Organisation
Dansföreningen Hamboringen har en styrelse och ett flertal grupper och kommittéer.
Föreningen är medlem i Svenska danssportförbundet.

Styrelsen har huvudansvaret för:
Lokaler
Marknadsföring
Föreningens ekonomi
Samordna danskurserna
Utbildning av dansledare
Kontakter med myndigheter

Grupperna sköter:
Aktiviteter inom gruppen
Planering av danskurser inom gruppen
Tillvarata medlemmarnas intressen inom gruppen

Kurser
Vi bedriver kurser i dans men även dans i form av fysisk aktivitet – FA. Flertalet av våra dansledare har fått utbildning hos danssportförbundet via Hamboringens utbildningsprogram och SISU Idrottsutbildarna.

Våra nybörjarkurser vänder sig till de som inte har dansat tidigare. Om du har dansat tidigare så är du välkommen till våra nybörjarkurser eller fortsättningskurser.

Alla deltagare ska anmäla sig för respektive kurs samt betala medlemsavgift och kursavgift före kursstart.

Medlemskap

Medlemskap kostar 200 kronor per år.
Betalas per kalenderår 1/1 – 31/12.