Kommittéer

Här presenteras föreningens olika kommittéer.

Arkiv- och Historiekommittén
Helén Agnesson, sammankallande
Lene Linde
Sonja Persson

Dansledarkommittén
Nathalie Ivarsson
Per-Olof Pallhagen
Anette Petersson

Festkommittén
Helén Agnesson, sammankallande
Uffe Agnesson
Ingegerd Andersson
Birgitta Arvidsson
Ronny Arvidsson
Ann-Christin Håkansson
Anette Petersson
Carina Thorkelsson

Lokalkommittén
Ingegerd Andersson
Ronny Arvidsson
Lene Linde
Per-Olof Pallhagen
Veronika Karlsson = kontaktperson till hyresvärd Vapensmeden

PR- och Mediakommittén
Britt-Marie Arvidsson
Tony Borgström
Veronika Karlsson
Lena Skoglöw