Så här började det – historien om Hamboringen

Föreningen bildades den 8 december 1979 . Det var 13 dansentusiaster, av vilka några fortfarande är aktiva, som ville bredda dansutbudet i Karlskrona med framför allt kultis och gillesdanser. Första nybörjarkursen i kultisdans startade vecka 6 1980 och sedan har det bara rullat på. Efter ett år var medlemsantalet över 300.

I början var det bara kultis och gillesdanser som gällde, men snart började några ta upp danser från andra länder främst från sydeuropa. Kurser anordnades i internationell dans, men den dominerande delen var fortfarande kultis.

Moderna rytmer gjorde sig gällande under 1982 då en buggkurs anordnades. Buggstilen var föregångaren till dagens riksbugg.

Squaredansen dök också upp under 1982 och blev snabbt populär.

Så kallad folklig dans det vill säga danser som dansades av främst allmogen vid sekelskiftet kom jämsides med squaredansen och snart kunde man skåda pigor och drängar i tidsenliga kläder svänga runt i en Bingsjöpolska eller en koskitsmazurka.

Under 1988 hade folkdanslaget kommit igång på allvar och här dansar man de gamla välkända folkdanserna som t.ex. Väva vadmal i färgglada hembygdsdräkter.

Nästa dansformen inom Hamboringen blev Round-dance, detta är en pardans där en cuer styr dansen. Round-dance dansas till moderna rytmer som jive, slowfox, rumba, chacha m fl.

Senaste dansformen inom Hamboringen är Linedance. I denna dansform dansar man utan danspartner på linje.

Hamboringen är medlem i Svenska Danssportförbundet.

För att klara alla danskurser förfogar Hamboringen över stort antal dansledare och instruktörer inom respektive dansform, utbildning av nya ledare pågår ständigt, dels i egen regi, dels genom deltagande i externt anordnade kurser, både inom och utom Sverige.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är möjligt att inom Hamboringen utöva nästan varje upptänklig form av dans, undantaget klassisk balett, och det sker ständigt en utveckling med att finna nya danser och dansstilar.