Lövmarknadsdagen

På lövmarknadsdagen är det sedan länge tradition att folkdanslaget klär midsommarstången till Nättrabys hembygdsförening och så även i år.
När stången är klar så bär vi ner den till båten Axel som tar både oss och stången till Nättraby.
På midsommarafton reser vi stången på Åslätten och därefter dansar vi.

Foto: Britt-Marie Arvidson och Birgitta Arvidsson.