Kursavslutning i Linedance lätt

Ett stort tack till våra dansledare Eva och Susanne för en givande vårtermin med roliga och kluriga danser.
Hälsningar från damerna i måndagsgruppen linedance lätt.

Foto: Helén Agnesson